Inscripció

L'assistència a aquest simposi és per invitació

Contacte

Per més informació:
info@cidui.org

Seu

Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici Rectorat Com accedir?