Presentació

presentacioEl Simposi CIDUI d’enguany té per objectiu conèixer com perceben els estudiants el món universitari d’avui: com valoren la seva experiència formativa, quin impacte està tenint el seu pas per la universitat, com la viuen, quina percepció tenen d’allò que els ofereix, fins a quin punt els és d’utilitat i perquè, etc.

Amb aquest objectiu, durant el Simposi s’intentarà respondre a qüestions com ara: Quines estratègies, polítiques i accions s’impulsen des de la universitat per tal de donar resposta a les necessitats dels estudiants? Quins mecanismes de seguiment posa en marxa per a conèixer quin perfil d’estudiant té? Com “observa” la vida i la participació dels seus estudiants? Quins estudis de permanència realitza i quins resultats n’obté? Quina avaluació fa de les pròpies pràctiques i programes orientats a la implicació activa de l’estudiant?

Volem parlar-ne amb els òrgans de governança, professorat, equips d’administració, gestió i serveis als estudiants així com amb els mateixos estudiants.

Així doncs, amb un alumnat més divers que mai, amb interessos, motivacions i necessitats diferents del de fa tan sols uns anys, la valoració que el propi estudiant fa de la seva experiència ens ha de facilitar la reflexió per a la millora i ha de permetre situar-nos en millors condicions per tal d’afrontar amb garanties d’èxit els reptes que tot plegat comporta.